СЕВЕРНА ЕВРОПА И ФИОРДИ

Продължителност: 11 нощувки
Пристанище на отплаване: Кил
Маршрут
Германия, Швеция, Финландия, Русия, Естония, Латвия, Литва, Полша
Продължителност: 7 нощувки
Пристанище на отплаване: Амстердам
Маршрут
Амстердам(Холандия), Флам(Норвегия), преминаване през Согнефьорд, Ставангер (Норвегия), Кристиансан (Норвегия), преминаване през Oсло фьорд, Осло (Норвегия), Амстердам(Холандия)
Продължителност: 9 нощувки
Маршрут
Германия, Норвегия
Продължителност: 11 нощувки
Пристанище на отплаване: Берген
Изберете New Travels Agency за вашето пътуване
Поръчайте вашата е-брошура оттук
Свържете се с нас