ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ


Какво представлява застраховката „Отмяна на пътуване“?

Продуктът е насочен към лица, които планират пътуване. Сключва се срещу риска от невъзможност на Застрахованото лице да осъществи организирано пътуване или самолетен полет, поради причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Дава възможност за избор на една от следните възможности:

Отмяна на пътуване за защита на предплатено организирано пътуване или потвърдена и платена резервация за туристическа услуга;

Анулиране на самолетен билет – при закупен самолетен билет за изходящ полет от територията на Република България.

Застрахователните събития по тази застраховка могат да бъдат здравни, социални, от битов характер или други:

Събитията, свързани със здравето включват:

Внезапно заболяване, злополука или смърт на Застрахования/

Хоспитализация на член от семейството /близък роднина;

Неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, наложило хоспитализация;

Усложнения при бременност на Застраховано лице;

Социалните могат да са:

Съкращение или уволнение, с изключение на дисциплинарно уволнение или прекратяване по взаимно съгласие;

Отмяна или отказ на отпуска от работодателя; професионални задължения, които възпрепятстват пътуването, както и при назначаване на нова работа;

Призоваване на Застрахования за свидетел по дела или даване на показания (с изключение на призоваването му като вещо лице);

Събитията от битов характер са: Материални щети в жилището на застрахования или помещения, в които същият развива търговска, професионална или промишлена дейност;

Претърпяно ПТП, повреда или кражба на МПС, или авария на ПС, с което ще се осъществява пътуването (за покритие Отмяна на пътуване);

Кражба на документите на застрахования, които са му необходими за пътуването;

Освен това застраховката покрива събития като непредвидени стачки в транспорта и неблагоприятни климатични условия.

Изберете New Travels Agency за вашето пътуване
Поръчайте вашата е-брошура оттук
Свържете се с нас